ผู้ใช้แรงงานยิ้มออก! “บิ๊กตู่” สั่งปรับค่าแรงขั้นต่ำเป็นของขวัญปีใหม่ ให้แก่ผู้ใช้แรงงาน มีผลสิ้นเดือนนี้แน่นอน (รายละเอียด)

ผู้ใช้แรงงานยิ้มออก! “บิ๊กตู่” สั่งปรับค่าแรงขั้นต่ำเป็นของขวัญปีใหม่ ให้แก่ผู้ใช้แรงงาน มีผลสิ้นเดือนนี้แน่นอน (รายละเอียด) ผู้ใช้แรงงานยิ้มออก! “บิ๊กตู่” สั่งปรับค่าแรงขั้นต่ำเป็นของขวัญปีใหม่ ให้แก่ผู้ใช้แรงงาน มีผลสิ้นเดือนนี้แน่นอน (รายละเอียด)   เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561 พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้คณะกรรมการพิจารณาค่าแรงขั้นต่ำจากสามฝ่าย (ไตรภาคี) เรียกประชุมบอร์ดชุดใหญ่ ซึ่งมีปลัดกระทรวงแรงงานฯเป็นประธาน เพื่อหารือและมีมติปรับค่าแรงขั้นต่ำ ภายใน...

สคบ. ยันไม่รับใต้โต๊ะจดทะเบียนธุรกิจแชร์ลูกโซ่ พร้อมเผย 10 ข้อเตือนภัย

เลขาธิการ สคบ. ยัน มีความตั้งใจทำงาน ประกาศไม่รับเงินใต้โต๊ะจากผู้ที่มาขอจดทะเบียนตั้งธุรกิจแชร์ลูกโซ่ เผย หากมี จนท.คนใดเรียกรับเงินต้องถูกดำเนินคดี พร้อมสรุป 10 ข้อเตือนภัยหลีกเลี่ยง ... นายออมสิน ชีวพฤกษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยในระหว่างเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการขับเคลื่อนกลไกการจัดการปัญหาธุรกิจขายตรงกรณีแชร์ลูกโซ่ จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ว่า ปัจจุบันรูปแบบของธุรกิจขายตรง มีการบิดเบือนไปจากแผนที่ได้รับอนุญาต มีหลายประเภทและส่วนใหญ่จะให้ผลตอบแทนสูง โดยกรณีของแชร์ลูกโซ่เป็นการหลอกลวงผู้บริโภค โดยโฆษณา หรือเสนอแผนการจ่ายผลตอบแทนที่สูงเกินความเป็นจริง...

ครม.อนุมัติร่างกม.จราจรเพิ่มโทษผู้ขับขี่-ไม่จ่ายค่าปรับอดได้ป้ายภาษี

ครม.อนุมัติร่างพ.ร.บ.จราจรทางบกเพิ่มโทษผู้ขับขี่ ป้องกันการทำผิดซ้ำ พร้อมเตรียมออกม.44บังคับไม่ให้ขนส่งจ่ายป้ายภาษีให้คนเบี้ยวค่าปรับ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.จราจรทางบก ซึ่งได้มีการศึกษาเปรียบเทียบอัตราโทษปรับให้มีความเหมาะสมมากขึ้น รวมทั้งศึกษากฎหมายจากต่างประเทศเพื่อนำมาเป็นแนวทางในการพิจารณาแก้ไขกฎหมายจราจรทางบกของประเทศไทย ซึ่งได้มีการเพิ่มอัตราโทษในกรณีการชำระค่าปรับล่าช้า หรืออายุความของคดีจราจร เป็นต้น "การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายจราจรทางบกนี้ เพื่อให้เกิดความเหมาะสม และให้ผู้กระทำความผิดเกิดความเกรงกลัว ไม่กระทำความผิดซ้ำ และเป็นการสร้างวินัยจราจรให้แก่ผู้ขับขี่" พ.อ.อธิสิทธิ์ กล่าว โดยประเด็นการปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ.จราจรทางบก มี 5 ประเด็นสำคัญ คือ 1.เมาแล้วขับ 2.การขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด 3.ใบอนุญาตขับขี่ 4.รถโดยสารสาธารณะ...

สําหรับประเทศไทย เรามีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่งเป็นที่เคารพสูงสุดของคนไทยตลอดมา อำนาจในการตัดสินคดีความจึงเป็นของพระมหากษัตริย์ คงเป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปแล้วว่า ในสมัยสุโขทัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงเป็นผู้วินิจฉัยคดีด้วยพระองค์เอง

เมื่อความจำเป็นในการหาสิ่งต่างๆ มาบำรุงความสุขมีมากยิ่งขึ้นก็เกิดการแก่งแย่งในการแสวงหาผลประโยชน์เหล่านั้นทำให้เกิดข้อพิพาทกันอยู่เสมอ เดิมก็ตัดสินใจกันโดยใช้กำลัง สุดแต่ผู้ใดมีกำลังมากก็จะได้ผลประโยชน์นั้นไป โดยหาได้คำนึงถึงความถูกต้องชอบธรรมแห่งการได้มาไม่ ต่อมาเมื่อมวลมนุษย์มีการรวมกลุ่มกันจำนวนมากขึ้น หากยอมให้มีการใช้กำลังในการต่อสู้แย่งชิงกัน กลุ่มชนเหล่านั้นก็จะอยู่ร่วมกันโดยหาความสุขได้ยาก มนุษย์จึงต้องสร้างกฎเกณฑ์ระเบียบแบบแผนของการอยู่ร่วมกันโดยอาศัยการแบ่งกันกินแบ่งกันใช้แบบถ้อยทีถ้อยอาศัย เมื่อมีกฎเกณฑ์หรือระเบียบแบบแผนแห่งการอยู่ร่วมกันเกิดขึ้นแล้วก็มีความจำเป็นต้องรักษาระเบียบนั้นเพื่อให้เป็นหลักที่ทุกคนในชุมชนต้องปฏิบัติตาม โดยมอบให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นผู้ตัดสินหรือชี้ขาดหากมีการละเมิดระเบียบดังกล่าวขึ้น ผู้ที่จะทำหน้าที่นี้ก็มักจะเป็นผู้ซึ่งเป็นที่เคารพของชุมชนเหล่านั้นอันได้แก่ผู้เป็นหัวหน้าหรือประมุขของชุมชนนั่นเอง ต่อมาสังคมขยายตัวใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งรวมกันเป็นประเทศ ประมุขของประเทศก็จะถูกมอบหมายให้ทำหน้าที่ตัดสินหรือชี้ขาดข้อพิพาทซึ่งบุคคลในประเทศพิพาทกัน เดิมผู้เป็นประมุขก็จะใช้อำนาจนี้ด้วยตนเอง ต่อมาเมื่อมีภารกิจมากขึ้นผู้เป็นประมุขก็จะมอบอำนาจดังกล่าวให้ผู้ที่ตนไว้วางใจให้ทำหน้าที่นี้แทน สําหรับประเทศไทย เรามีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่งเป็นที่เคารพสูงสุดของคนไทยตลอดมา อำนาจในการตัดสินคดีความจึงเป็นของพระมหากษัตริย์ คงเป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปแล้วว่า ในสมัยสุโขทัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงเป็นผู้วินิจฉัยคดีด้วยพระองค์เอง โดยให้แขวนกระดิ่งไว้ที่หน้าประตูวัง ไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินผู้ใดมีเรื่องเดือดร้อนใจก็จะไปสั่นกระดิ่ง พ่อขุนรามคำแหงมหาราชจะเสด็จออกประทับเหนือพระแท่นมนังคศิลาใต้ไม้ตาล และรับวินิจฉัยฎีกาด้วยพระองค์เอง ดังความซึ่งปรากฏในหลักศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราชตอนหนึ่งว่า “ในปากประตูมีกระดิ่งอันหนึ่งแขวนไว้นั้น ไพร่ฟ้าหน้าปกกลางบ้าน...

เป็นหนี้แล้วจะถูก ยึดทรัพย์ อายัดเงิน จนหมดตัวไหม?

ถ้าคุณเป็นหนี้และไม่มีเงินจ่าย เจ้าหนี้สามารถฟ้องศาลได้ โดยตามกฎหมายถือว่าเป็น คดีแพ่ง ซึ่งมีโทษคือการชำระหนี้และชดใช้ค่าเสียหาย ไม่มีการติดคุก หากว่าคุณเป็นฝ่ายแพ้คดี และคุณไม่สามารถชำระคืนตามคำพิพากษาภายใน 30 วัน เจ้าหนี้มีสิทธิ์ ยึดทรัพย์ หรืออายัดเงินของคุณได้ แต่อย่าเพิ่งตกอกตกใจ กลัวว่าเจ้าหนี้จะมาขนของของคุณไปจนหมด จนคุณไม่เหลืออะไรเลย เพราะการ ยึดทรัพย์ นั้นมีข้อจำกัดอยู่ ดังต่อไปนี้ หลักเกณฑ์การยึดทรัพย์ 1. ทรัพย์สินที่เป็นข้าวของเครื่องใช้ในครัวเรือน ที่จำเป็นในการดำรงชีวิต เช่น โทรทัศน์...

คดีพิสดารฮาสนั่นศาล! ข้าหลวงต่างพระองค์ฯปล่อยทีเด็ด เอาอ้ายด้วนหัวขโมยเข้าคุก!!

เมื่อปี ร.ศ. ๑๒๒ (พ.ศ. ๒๔๔๖) ได้มีคดีพิสดารชวนขบขันเกิดขึ้นที่เมืองอุบลราชธานี เมื่อ อำแดงสี จับ อ้ายเชียงทัน บ้านอยู่ตำบลในเมืองได้พร้อมของกลางที่ขโมยไป คือกระทะใบใหญ่ที่นางใช้ทอดขนมฝักบัวขายในงานออกร้านทุ่งศรีเมือง อ้ายเชียงทันแขนด้วนแค่ข้อศอกทั้งสองข้างมาแต่กำเนิด ปฏิเสธเสียงแข็งว่ากระทะของกลางเป็นของตน ถ้าขโมยมาจะเอาไปได้อย่างไรในเมื่อแขนด้วนอย่างนี้ มือก็ไม่มีจะจับ อำแดงสีก็จำได้ว่าเป็นกระทะของตนเพราะใช้อยู่ทุกวันและเพิ่งหาย จึงไปแจ้งกำนัน เรื่องจึงต้องถึงโรงถึงศาล เพราะต่างฝ่ายต่างก็ยืนยันอย่างมีเหตุผล คดีนี้มีผู้สนใจไปฟังกันมาก เพราะอยากรู้ว่าคนแขนด้วนกุดแบบนี้จะลักของเขาได้อย่างไร และศาลจะเชื่อข้างไหน เมื่อถึงกำหนดวันพิจารณาคดี พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพประสิทธิ์ประสงค์...

8 คำพูดติดปาก คิดแบบนี้ รวยยาก !

คำพูดติดปาก มักสะท้อนทัศนคติบุคคลได้อย่างดี อย่าปฎิเสธเลยว่าเงินไม่ใช่สิ่งสำคัญในชีวิต มนุษย์ถูกโลกเหวี่ยงไปมาก็เพราะหาเงินกันทั้งนั้น จะดีกว่าไหม หากเปิดใจและเปลี่ยนทัศนคติเรื่องของเงินๆทองๆ เพราะจำนวนเงินที่ได้มาจะมากน้อย  รวบรวม 8 ข้ออ้างที่คนอยากรวย แต่ปากบอกเงินไม่สำคัญ ลองสำรวจตนเองกันดูว่า คุณก็กำลังกล่าวอ้าวข้อใดอยู่หรือเปล่า ? รายละเอียดดังนี้ 1. “ฉันทำงานหนักเพื่อเงิน” TerraAds คนส่วนใหญ่คิดว่าพวกเขาจะต้อง “ทำงานหนัก” เพื่อให้ได้เงิน และมักมี คำพูดติดปาก เหล่านี้เสมอ ขอบเขตความคิดนี้ทำให้คุณมุ่งการทำงานแบบ ใช้แรงกายแลกเงิน...

ดูข่าวและคลิปได้ที่

453,284แฟนคลับชอบ
7,243ผู้ติดตามติดตาม
388ผู้ติดตามติดตาม

ข่าวโหดโคตรพิสดาร