“แดกไปด่าผัวไป”!!!!!!”ลีน่าจัง”เดือด!!!!! ด่า “ผัว” “ปลาไ้ร้ก้างโคตรเค็ม””โป๊ะแตก”!!!!