ป.ป.ส. เผย อนุมัติให้ปลูกกัญชงในพื้นที่กำหนด  6 จังหวัด โดยจัดเป็นพืชเศรษฐกิจ ส่วน กระท่อม กัญชา และเมทแอมเฟตามีน อยู่ในการพิจารณาเช่นกัน      

นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ได้กล่าวถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับพืชเสพติดและสารเสพติด ได้แก่ กัญชง กัญชา กระท่อม และเมทแอมเฟตามีน เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์

กัญชง

นายศิรินทร์ยา เผยว่า ขณะนี้คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ “กัญชง” สามารถปลูกเป็นพืชเศรษฐกิจได้ แต่ยังจำกัดในพื้นที่ 6 จังหวัด โดยจะปลูกได้ในบางอำเภอของ จ.เชียงใหม่ จ.เชียงราย จ.น่าน จ.ตาก จ.เพชรบูรณ์ และจ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งสายพันธุ์ที่ปลูกจะต้องมีสารออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท (THC) ไม่เกิน 1 เปอร์เซ็นต์ โดย เยื่อของต้นกัญชงสามารถนำมาเป็นสิ่งทอได้ ขณะเดียวกันโรงงานยาสูบจะเป็นผู้รับซื้อผลิตภัณฑ์จากต้นกัญชงจากเกษตรกรโดยตรง

กัญชง

ทั้งนี้เลขาธิการป.ป.ส. กล่าวอีกว่า ตอนนี้กำลังอยู่ในการศึกษาประโยชน์และวิธีใช้ของชาวบ้านต่อพืชกระท่อม เช่นเดียวกับกัญชา ที่มีข้อดีคือ ใช้เป็นยารักษาโรคได้ แต่ก็มีอันตรายจากสารที่เป็นตัวอนุพันธ์ ส่วนการปรับบัญชีเมทแอมเฟตามีน จากยาเสพติดประเภท  1 ไปเป็นยาเสพติดประเภท 2  เพื่อให้ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์นั้นก็ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบต่อไป