สำหรับครอบครัวน้องๆยากจน หรือขัดสน ยากไร้ ช่วยแบ่งเบาภาระคุณพ่อคุณแม่และครอบครัวที่เมืองไทย.
อยากช่วยเหลือเด็กลมชักเพิ่มอีก
ช่วยบอกเด็กลมชักอื่นๆมารับการช่วยเหลือจากเรา
ทางเราได้ตั้งกองทุนสำหรับเด็กพิการทางสมอง
เราจะช่วยเหลือเด็กเหล่านี้เหมือนที่ได้ช่วยเหล่านี้ได้เหมือนที่เราช่วยทุกคน ติดต่อขอรับของยาสมุนไพรรักษา เครื่องใช้ อุปกรณ์สำคัญ จำเป็น ได้ที่
อโรคยาเดอเวียงจันทร์
หรือไลน์แอด
ที่@Mastergamhom
Cr. ทีมลุงตู้
#น้องลมชัก #น้องพิการสมอง
#HopeVillage