วิษณุ” เล่าความหลังเหตุวุ่นวายทางการเมือง 22 พ.ค. 57 ระบุขนาด “ตราพระปรมาภิไธย”ยังไม่วางใจให้เก็บไว้ในทำเนียบรัฐบาล%e0%b9%80%e0%b8%9a%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%94-4 %e0%b9%80%e0%b8%9a%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%94-3 %e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b9%8c-3 %e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b9%8c-3-2 %e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b9%8c-2 %e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b9%8c-2-2 %e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b9%8c-1-2 %e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b9%8c-6 %e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b9%8c-5นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวตอนหนึ่งระหว่างแถลงผลงานรัฐบาลครบรอบ 2 ปี ว่า ถ้าย้อนเหตุการณ์กลับไป เหตุการณ์บ้านเมืองไม่ได้สงบเหมือนที่เป็นอยู่ในวันนี้ ห้องประชุมที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล 2 ปีที่แล้ว ไม่สามารถเข้ามาใช้ประชุมได้เลย ทำเนียบรัฐบาลไม่สามารถใช้เป็นที่ทำงานของรัฐบาลได้เลย เพราะรัฐบาลต้องหนีไปทำงานอยู่ที่อื่น ส่วนราชการต่างๆ กระจัดกระจายไปหาที่ทำการ ข้าราชการอาจทำงานได้ แต่หลายคนต้องเอางานกลับไปทำที่บ้าน เพราะไม่มีที่ให้นั่งทำงาน

” เรื่องอาจจะเล็ก แต่ผมต้องมานำเรียนให้ทราบ ผมเป็นเลขาธิการครม.อยู่หลายปี ภาระหน้าที่ประการหนึ่ง ซึ่งหนักอึ้งคือหน้าที่ในการดูแลรักษาทรัพย์สินสำคัญของชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตราพระปรมาภิไธย พระมหากษัตริย์ ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เก็บรักษาไว้ ประทับ กำกับ ในใบประกาศเครื่องราชอิสริยาภรณ์และสัญบัตรต่างๆ ปีละเป็นจำนวนนับหมื่นๆ ฉบับ ตราพระปรมาภิไธยนี้ เก็บรักษาไว้อย่างดี ในทำเนียบรัฐบาล แม้เวลาจะชำรุดทรุดโทรมจะซ่อมก็ต้องตามช่างจากภายนอกมาซ่อม ไม่อนุญาตให้นำออกนอกทำเนียบรัฐบาลเป็นอันขาด เป็นอยู่อย่างนี้ตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองมาแล้ว แต่ถอยไป 2-3 ปีก่อนหน้านี้ เมื่อเหตุการณ์บ้านเมืองขณะนั้นไม่เรียบร้อย แม้แต่ตราพระปรมาภิไธยก็ไม่วางใจที่จะให้เก็บไว้ในทำเนียบรัฐบาลได้ ต้องเชิญไปเก็บรักษาข้างนอก เป็นครั้งแรกในประเทศไทย ต่อเมื่อเหตุการณ์บ้านเมืองสงบเงียบเรียบร้อย จึงได้เชิญกลับมา แล้ววันที่เชิญกลับมา ก็คือสามวันหลังจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้เข้ายึดอำนาจ เป็นที่มั่นใจว่าเหตุการณ์บ้านเมือง กลับฟื้นคืนสู่ภาวะปกติ” นายวิษณุ กล่าว