“ลีน่าจัง” ปะฉะดะ!!!!!!!! “คนลาว “ทั้งประเทศ 5555555” “ลาว”เดือด!!!!!!!!!