“ลีน่าจัง” ด่ากราด!!! ฟาด “น๊อต กฤติน” อีขนมปังแพ แดกเด็กตัวเอง!!!