ลีน่าจัง” “กิน” “ทับทิมกรอบ

” กับ”หมอแก้มหอม”ที่”เชียงใหม่”