“ลีน่าจัง” กินน้ำจับเลี้ยง” เยาวราช”ที่ถนนแปลงนาม”แก้ร้อนใน”แก้ไฮ”