“ลีน่าจัง”ตีระฆัง!!!!!!!!!!ที่ทำจาก”ลูกระเบิดสงครามโลก”