“ลีน่าจัง”กิน”ปลาหมึกไข่นึ่งมะนาว” “ร้านโพธิ์ทะเล. บางปู”ตรงข้าม”เมืองโบราณ “บางปู “สมุทรปราการ”