แชร์ว่อนหญิงตบตำรวจไม่ยั้งอ้างโดนทำร้าย หลังออกใบสั่งซ้อนสี่ไม่สวมหมวกฝ่าไฟแดง(คลิป)

โลกโซเชี่ยลมีการแชร์คลิประหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจกับหญิงรายหนึ่งซึ่งด่าทอเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งมีการเข้าทำร้ายร่างกาย โดยคลิปดังกล่าวถ่ายโดยกลุ่มวัยรุ่นที่ได้เข้ามามีเรื่องกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ พร้อมกับพูดว่า เจ้าหน้าที่ได้ทำร้ายประชาชนก่อน

เป็นการดูหมิ่นเจ้าพนักงาน ขณะปฏิบัติหน้าที่เพราะการตบบ้องหู 2 ครั้ง เป็นเจตนาประสงค์ต่อผลในการทำร้าย แต่ในขณะเดียวกัน ก็เป็นเจตนาเล็งเห็นผล ในการดูหมิ่นเจ้าพนักงาน ไม่ต่างกับการตบหัว เลย ผมเห็นว่า ผิด ป.อาญา มาตรา 136 ด้วย


เป็นกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบท เปรียบเทียบบทเบา เฉพาะความผิดลหุโทษ ข้อหาทำร้ายร่างกาย ไม่ถึงกับเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กาย ยังไม่ชอบด้วยกฎหมายครับ

ควรต้องดำเนินคดีข้อหา ดูหมิ่นเจ้าพนักงาน ขณะปฏิบัติหน้าที่ด้วย

ถ้าดูพฤติการณ์โดยละเอียด การตบบ้องหู ถือมีลักษณะเป็นการข่มขู่ไม่ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ ตรวจดูใบขับขี่ หรือตรวจแอลกอฮอร์ หรือเพื่อไม่ให้ตำรวจดำเนินคดี อาจเป็น ต่อสู้ขัดขวาง หรือข่มขืนใจเจ้าพนักงานฯ มาตรา 138 ,139 ได้ด้วย

ลองเปรียบเทียบข้อสอบเนฯ
กฎหมายอาญา มาตรา 136 ข้อสอบความรู้ชั้น เนติบัณฑิต สมัยที่ 19 ประจำปี พ.ศ. 2509
คำถามข้อ 3 พลตำรวจเหลืองจะเข้าจับกุมนายเขียวตามหน้าที่ในข้อหาว่าลักทรัพย์ นายเขียวยอมให้จับโดยดี แต่ด้วยความโกรธนายเขียวได้ถ่มน้ำลายใส่เข้าที่หน้าพลตำรวจเหลือง
ดังนี้ นายเขียวมีความผิดฐานใดหรือไม่
ธงคำตอบ นายเขียวมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 136 เพราะเป็นการดูหมิ่นเหยียดหยามเจ้าพนักงาน และผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 389 เพราะเป็นการทำให้ของโสโครกเปรอะเปื้อน กับผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 391 เพราะเป็นการใช้กำลังทำร้ายไม่ถึงกับให้เกิดอันตราย

มาตรา 136 ผู้ใดดูหมิ่นเจ้าพนักงานซึ่งกระทำการตามหน้าที่ หรือเพราะได้กระทำการตามหน้าที่ ต้องระวางโทษจำคุกหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองพันบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 138 ผู้ใดต่อสู้ หรือขัดขวางเจ้าพนักงานหรือผู้ซึ่งต้องช่วยเจ้าพนักงานตามกฎหมาย ในการปฏิบัติการตามหน้าที่ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ถ้าการต่อสู้หรือขัดขวางนั้น ได้กระทำโดยใช้กำลังประทุษร้าย หรือขู่เข็ญว่าจะใช้กำลังประทุษร้าย ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่พันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 139 ผู้ใดข่มขืนใจเจ้าพนักงาน ให้ปฏิบัติการอันไม่ชอบด้วยหน้าที่ หรือให้ละเว้นการปฏิบัติการตามหน้าที่ โดยใช้กำลังประทุษร้าย หรือขู่เข็ญว่าจะใช้กำลังประทุษร้าย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสี่ปี หรือปรับไม่เกินแปดพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงาน ถือเป็นเครื่องมือในการบริหารงานยุติธรรม

การทำร้าย หรือดูหมิ่นเจ้าพนักงาน ขณะปฏิบัติหน้าที่ ไม่ได้กระทบแต่ความปลอดภัยของเจ้าพนักงาน แต่ยังเป็นการท้าทายอำนาจรัฐด้วย สมควรต้องดำเนินคดีในความผิดต่อเจ้าพนักงานด้วยครับ

เปรียบเทียบปรับ คดีที่พูดถึงกันนี้ ยังไม่ชอบด้วยกฎหมายครับ

ส่วนข้อหาทำร้ายฯ เจ้าพนักงาน ตาม ป.อาญา มาตรา 297