เมื่อเวลา 15.30 น.วันที่ 22 กรกฎาคม ที่ห้องประชุมชั้น 12 สำนักงานศาลยุติธรรม ถนนรัชดาภิเษก นายอธิคม อินทุภูติ เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม นายสืบพงษ์ ศรีพงษ์กุล โฆษกศาลยุติธรรม และนายชาญณรงค์ ปราณีจิตต์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ ประจำสำนักประธานศาลฎีกา ร่วมแถลงการจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและพฤติมิชอบกลาง ว่า ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและพฤติมิชอบ พ.ศ…. เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ศาลยุติธรรมจะดำเนินการจัดตั้งและเปิดที่ทำการศาลอาญาคดีทุจริตฯแห่งแรกบริเวณศรีย่าน ถนนสามเสน ในวันที่ 1 ตุลาคม เบื้องต้นเป็นศาลระบบไต่สวน มีองค์คณะผู้พิพากษา 10 องค์คณะ และมีอธิบดี 1 คน รองอธิบดีอีก 3 คน มีอำนาจพิจารณาคดีที่มีโทษทางอาญาเกี่ยวกับความผิดเจ้าพนักงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกประเภทคดี ไม่ว่าจะเป็นตัวการ ผู้ใช้ ผู้สนับสนุน หรือประชาชนที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันให้สินบน หรือเป็นคนกลางเสนอให้สินบนแก่เจ้าพนักงาน คดีที่ฟ้องก่อนวันที่ 1 ตุลาคม เช่น คดีทุจริตเจ้าหน้าที่รัฐที่อยู่ในศาลอาญากว่า 40 คดี และคดีที่มูลคดีเกิดขึ้นทั่วราชอาณาจักร ศาลจังหวัดประทับรับฟ้องไว้ก่อนแล้วจะไม่ถูกโอนไปศาลอาญาคดีทุจริตฯ และศาลจะรับพิจารณาคดีเฉพาะคดีที่ยื่นฟ้องในวันที่ 1 ตุลาคมเป็นต้นไป

นายชาญณรงค์กล่าวว่า เหตุที่จัดตั้งศาลแห่งนี้เป็นศาลชั้นต้นมีอำนาจพิจารณาคดีอาญาโดยที่ไม่ได้อยู่ในฐานะเป็นศาลชำนัญพิเศษ หรือศาลพิเศษ เนื่องจากเห็นว่าการพิจารณาคดีอาญาทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐสมควรมีการปฏิรูปให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นสำนักงานอัยการสูงสุดหรือประชาชนเป็นโจทก์ ที่ศาลจะต้องทำการไต่สวนมูลฟ้อง และการดำเนินกระบวนพิจารณาต่างๆ คือ จะมีคดีอยู่ 3 กลุ่มที่อยู่ในอำนาจศาลแห่งนี้ คือ 1.คดีอาญาทั่วไปที่เจ้าหน้าที่รัฐถูกกล่าวหาเป็นจำเลย ศาลมีอำนาจพิจารณาไปถึงการริบทรัพย์สินที่ได้มาซึ่งการกระทำความผิด หรือมีไว้เพื่อใช้ในการกระทำความผิดด้วย แต่หากเป็นคดีฉ้อโกงหลอกลวงวิ่งเต้นว่าจะให้สินบนแก่เจ้าพนักงาน จะไม่ถือว่าเป็นความผิดที่อยู่ในอำนาจของศาลนี้

นายชาญณรงค์กล่าวต่อว่า 2.เป็นคดีทางแพ่งที่พนักงานอัยการ โดยคำร้องของ ป.ป.ช.ขอให้ยึดทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมาย ป.ป.ช. คดีความผิดฐานฟอกเงิน คดีความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานรัฐ (ฮั้ว) คดีเกี่ยวกับการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ คดีเกี่ยวกับการขู่เข็ญ ใช้กำลังประทุษร้ายข่มขืนใจเจ้าหน้าที่รัฐให้กระทำการหรือไม่กระทำการตามหน้าที่ คดีร่ำรวยผิดปกติ และ 3.คดีเกี่ยวกับการยื่นบัญชีทรัพย์สินอันเป็นเท็จหรือปกปิดบัญชีทรัพย์สิน ในส่วนนี้ต้องรอทาง ป.ป.ช.แก้กฎหมายก่อน จึงจะนำมาฟ้องที่ศาลอาญาทุจริตฯได้ นอกจากนี้ในอนาคตจะมีการพิจารณาจัดตั้งศาลคดีทุจริตฯ ยังให้ตั้งศาลอาญาทุจริตภาค ตามที่ระบุไว้ในร่าง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลคดีทุจริตฯด้วย

ผู้สื่อข่าวถามถึงร่างรัฐธรรมนูญซึ่งใกล้วันลงประชามติ วันที่ 7 สิงหาคมนี้ การวิพากษ์วิจารณ์ร่างรัฐธรรมนูญในส่วนของผู้พิพากษาจะทำได้หรือไม่ และศาลสามารถให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญและข้อกฎหมาย นายสืบพงษ์กล่าวว่า กรณีที่เป็นการแสดงความเห็นส่วนบุคคล ไม่เกี่ยวกับองค์กรสามารถทำได้ ในส่วนของผู้พิพากษามีประมวลจริยธรรมควบคุมอยู่แล้ว และผู้พิพากษาทราบดีอยู่แล้วว่าสิ่งใดทำได้หรือไม่ได้ ส่วนการให้ความรู้เรื่องรัฐธรรมนูญเป็นหน้าที่ของ กกต. ศาลไม่ได้มีหน้าที่นี้