“ชาวบ้าน”แตกตื่น!!!!! “ลีน่าจัง” บุก!!!!! แย่ง!!!! กิน “ทุเรียน”31ลูก!!!!!แดก!!!!!หรือสวาปาม!!!