จุ๋ย วรัทยา เผยทำหน้าที่เป็นพิธีกรในการแปลอักษร ที่ ม.ธรรมศาสตร์ บอกตกลงรับทันทีเพราะเป็นศิษย์เก่าของที่นี่ด้วย ตอนที่ทำหน้าที่พิธีกรนั้น ทรงนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ครองราชย์มากว่า 70ปี ทำให้เราได้มีอยู่มีกิน และอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขทุกวันนี้ ส่วนพระบรมราโชวาทที่ท่านทรงมอบให้ทุกครั้งตอนที่ท่านมาพระราชทานปริญญาบัตร ทุกคนสามารถนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้ บอกตอนเป็นนิสิตอยู่ตนเป็นหรีดธรรมศาสตร์ ซึ่งหรีดเพลง “พระราชนิพนธ์ยูงทอง” ที่พระองค์ทรงมอบให้ด้วย

“จุ๋ย วรัทยา” ทำหน้าที่เป็นพิธีกรในการแปลอักษร ของ ม.ธรรมศาสตร์ ปราบปลื้มใจเคยหรีดเพลง “พระราชนิพนธ์ยูงทอง” ที่พระองค์ทรงมอบให้“จุ๋ย วรัทยา” ทำหน้าที่เป็นพิธีกรในการแปลอักษร ของ ม.ธรรมศาสตร์ ปราบปลื้มใจเคยหรีดเพลง “พระราชนิพนธ์ยูงทอง” ที่พระองค์ทรงมอบให้“จุ๋ย วรัทยา” ทำหน้าที่เป็นพิธีกรในการแปลอักษร ของ ม.ธรรมศาสตร์ ปราบปลื้มใจเคยหรีดเพลง “พระราชนิพนธ์ยูงทอง” ที่พระองค์ทรงมอบให้“จุ๋ย วรัทยา” ทำหน้าที่เป็นพิธีกรในการแปลอักษร ของ ม.ธรรมศาสตร์ ปราบปลื้มใจเคยหรีดเพลง “พระราชนิพนธ์ยูงทอง” ที่พระองค์ทรงมอบให้

“จุ๋ย วรัทยา” ทำหน้าที่เป็นพิธีกรในการแปลอักษร ของ ม.ธรรมศาสตร์ ปราบปลื้มใจเคยหรีดเพลง “พระราชนิพนธ์ยูงทอง” ที่พระองค์ทรงมอบให้