นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติร่างกฏกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอนกรุงเทพมาหานคร-เมืองพัทยา (ฉบับที่…) พ.ศ….โดยให้ปรุงปรุงบัญชีท้ายกฏกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมในการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอนกรุงเทพ-เมืองพัทยา พ.ศ.2558 เพื่อกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 กรุงเทพฯ เมืองพัทยาใหม่
สำหรับ ค่าผ่านทางใหม่จะคิดในอัตราเพิ่มขึ้น ดังนี้คือ รถยนตร์ 4 ล้อจะจ่ายค่าผ่านทางจะเพิ่มเป็น 105 บาท จากปัจจุบันจ่าย 60 บาท หรือคิด 1 บาท/ 1 กิโลเมตร(กม.) รถยนตร์ 6 ล้อ จะจ่ายค่าผ่านทางจะเพิ่มเป็น 170 บาทหรือคิด 1.60 บาท/ 1 กม. รถยนต์เกิน 6 ล้อขึ้นปี จะจ่ายค่าผ่านทางจะเพิ่มเป็น 245 บาท หรือ คิด 2.3 บาท/ 1 กม.

ทั้งนี้ร่างกฏกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ฯกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ช่วงชลบุรี-พัทยา โดยเห็นชอบให้ทางหลวงพิเศษช่วงดังกล่าวเป็นทางหลวงพิเศษที่เก็บค่าผ่านทางในระบบปิด โดยตลอดระยะทาง จะไม่มีรถจากข้างนอกเข้ามาได้ โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 19 เม.ย.2561 เป็นต้นไป“การจ่ายค่าบริการทางหลวงพิเศษเพิ่มขึ้น ประชาชนจะได้ ในเรื่องของความปลอดภัย ทางหลวงจะเป็นระบบปิด ไม่มีรถโผล่เข้ามาระหว่างทาง มีวงจรปิดตลอดเส้นทาง มีการตรวจความปลอดภัยให้กัลบประชาชนผู้ใช้บริการ เป็นการยกระดับชีวิตให้กับผู้ใช้ถนน จะเห็นได้ว่า ในช่วงหยุดปีใหม่ที่ผ่านมาอัตราการตายบนทางหลวงพิเศษ เป็นศูนย์” นายณัฐพร กล่าว