การจัดแสดงสินค้า (display) ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งเป็นเทคนิคการส่งเสริมการขายในการตกแต่ง การจัดแสดงสินค้า ณ แหล่งซื้อหรือแหล่งขาย เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้สามารถขายสินค้าในร้านค้าได้ผลดีมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ในทางกลับกันวิธีการดังกล่าวไม่เพียงเป็นการกระตุ้นผู้บริโภคเท่านั้น ผู้ประกอบการที่ไม่รู้เท่าทันเห็นแก่ความสวยงามของการออกแบบ

 

 

นพ.นิพนธ์ ชินานนท์เวช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค กล่าวถึงการลงพื้นที่ตรวจสอบการกระทำผิดและประชาสัมพันธ์ตาม พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน ที่ผ่านมา ว่า เจ้าหน้าที่จากสำนักงานฯ จำนวน 4 ทีม ได้ดำเนินการเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าว ในห้างสรรพสินค้าบริเวณใกล้เคียงกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ บิ้กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาวงศ์สว่าง และ สาขาติวานนท์ เทสโก้โลตัส สาขาแคราย และ สาขาพงษ์เพชร โดยจากการตรวจสอบ พบการจัดแสดงสินค้า (display) ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งเป็นเทคนิคการส่งเสริมการขายในการตกแต่ง การจัดแสดงสินค้า ณ แหล่งซื้อหรือแหล่งขาย เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้สามารถขายสินค้าในร้านค้าได้ผลดีมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ในทางกลับกันวิธีการดังกล่าวไม่เพียงเป็นการกระตุ้นผู้บริโภคเท่านั้น ผู้ประกอบการที่ไม่รู้เท่าทันเห็นแก่ความสวยงามของการออกแบบ จนอาจเป็นเครื่องมือในการสื่อสารการตลาดของบริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยไม่รู้ตัว ซึ่งอุปกรณ์ที่นำมาให้เพื่อใช้ในการตกแต่ง เช่น ตู้โชว์ ธงราว ป้ายแขวน แผ่นป้ายผ้า สติกเกอร์ โปสเตอร์ รวมทั้งอักษรวิ่ง และการแสดงสินค้าทางวิดีโอ เป็นต้น การกระทำดังกล่าวถือว่าผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มาตรา 32 การโฆษณา ซึ่งหากผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

“นอกจากนี้ จากการศึกษาผู้มาจ่ายตลาดในซูเปอร์มาร์เก็ต พบว่า เมื่อมีการโฆษณาร่วมกับการจัดแสดงสินค้าจะทำให้ลูกค้า ประมาณ 1 ใน 3 ตัดสินใจซื้อได้เร็วและง่ายขึ้น ในกรณีห้างสรรพสินค้า หรือร้านค้าปลีกรายใหญ่ ที่มีการตกแต่ง หรือใช้อุปกรณ์ที่จัดทำมาติดตั้งที่มีตราสินค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพียงเพราะต้องการดึงดูดลูกค้า อาจจะตกเป็นเป้าหมายในกลยุทธ์ทางการตลาดโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เป็นเหตุให้เกิดการจดจำตราสินค้าโดยง่าย” นพ.นิพนธ์ กล่าว

นพ.นิพนธ์ กล่าวว่า กรมควบคุมโรค จึงขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการและห้างสรรพสินค้าทุกแห่ง อย่าได้ดำเนินการจัดแสดงสินค้าด้วยวิธีการดังกล่าว เพราะนอกจากจะเป็นการกระทำผิดกฎหมายแล้ว การจัดแสดงสินค้า หรือตราสินค้าผ่านช่องทางดังกล่าวยังเป็นเครื่องมือที่ล่อลวงเยาวชนให้รู้จักตราสินค้าได้ดียิ่งขึ้น การเข้าถึงตราสินค้าได้โดยง่ายเป็นอีกโอกาสที่จะทำให้เกิดนักดื่มหน้าใหม่ในประเทศไทยเพิ่มขึ้นไปอีกด้วย หากประชาชนมีข้อสงสัยโทร.สอบถามได้ที่สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โทร. 02 590 3342 หรือสายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422