แนะ 9 สิ่ง ควรทำ-ไม่ควรทำ สำหรับคนทั่วไปในการช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

9 สิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำ สำหรับคนทั่วไปในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จากประสบการณ์ตรงของผู้ที่เคยลงพื้นที่ทำงาน ที่อยากแนะนำสู่ผู้มีจิตใจดีอยากให้ความช่วยเหลือ ยังคงเป็นที่น่ากังวลสำหรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งมีพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อนเป็นจำนวนมาก อีกทั้งในช่วงนี้เหตุการณ์ยังทวีความน่าเป็นห่วงเมื่อมรสุมกำลังจะเข้าประเทศไทย ทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักขึ้น ขณะที่ภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งรัฐและเอกชนรวมถึงบุคคลทั่วไปต่างร่วมใจกันให้ความช่วยเหลือ อย่างไรก็ตาม เชื่อว่ายังมีบางคนที่แม้จะอยากร่วมส่งน้ำใจ มอบความช่วยเหลือสู่ผู้ประสบภัยภาคใต้ แต่ก็ยังไม่ทราบว่าควรจะให้ความช่วยเหลือในรูปแบบใด ครั้นจะส่งของไปสนับสนุนก็ไม่ทราบเป็นสิ่งของที่มีความเหมาะสมหรือไม่ ซึ่งในเรื่องนี้ ทาง อ.ไชยณรงค์ เศรษฐเชื้อ อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ก็ได้ให้คำแนะนำไว้แล้ว...

มีผลแล้ว! กฎหมายห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯให้ประกาศว่าโดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดย พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พุทธศักราช 2560”ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป//ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พุทธศักราช 2475//กำหนดว่าบุคคลใดให้บุคคลอื่นกู้ยืมเงินหรือกระทําการใดๆ อันมีลักษณะเป็นการอําพราง การให้กู้ยืมเงิน โดยเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกําหนดไว้ ทำเอกสารเท็จ หรือรับเอาซึ่งประโยชน์อย่างอื่นนอกจากดอกเบี้ย ไม่ว่าจะเป็นเงิน หรือสิ่งของมากเกินส่วนอันสมควรตามเงื่อนไขแห่งการกู้ยืมเงิน ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี หรือ ปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ เมื่อศาลพิพากษาว่าจําเลยมีความผิดแต่รอการกําหนดโทษหรือรอการลงโทษไว้ไม่ว่าจะมีคําขอหรือไม่ ศาลอาจนําวิธีการเพื่อความปลอดภัยตามมาตรา 39 อนุมาตรา 3...

ศาลชี้ รื้อคดีใหม่กรณีครูแพะเกิดขึ้นยาก หากบริสุทธิ์ พยาน-ตำรวจ ส่อมีความผิด

เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม เผย กรณีการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นมาใหม่แบบคดีครูแพะ เกิดขึ้นได้น้อยมาก แต่หากพบไม่ผิดจริง จำเลยมีสิทธิ์ฟ้องคนทำคดีได้ จากกรณีที่ นางจอมทรัพย์ แสนเมืองโคตร อดีตข้าราชการครูโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดสกลนคร ที่ต้องถูกจำคุก 1 ปี 6 เดือน จากคดีขับรถโดยประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ชีวิต ทั้งที่ไม่ได้เป็นผู้ก่อเหตุ ซึ่งภายหลังได้มีการขอความเป็นธรรม รวมถึงมีพยานหลักฐานว่าผู้ก่อเหตุจริงคือชายอีกคนหนึ่ง ทำให้ศาลอุทธรณ์ภาค 4 ได้มีคำสั่งให้มีการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นมาใหม่ การรื้อคดีจะเริ่มในวันนี้ (16 มกราคม...

8 คำพูดติดปาก คิดแบบนี้ รวยยาก !

คำพูดติดปาก มักสะท้อนทัศนคติบุคคลได้อย่างดี อย่าปฎิเสธเลยว่าเงินไม่ใช่สิ่งสำคัญในชีวิต มนุษย์ถูกโลกเหวี่ยงไปมาก็เพราะหาเงินกันทั้งนั้น จะดีกว่าไหม หากเปิดใจและเปลี่ยนทัศนคติเรื่องของเงินๆทองๆ เพราะจำนวนเงินที่ได้มาจะมากน้อย  รวบรวม 8 ข้ออ้างที่คนอยากรวย แต่ปากบอกเงินไม่สำคัญ ลองสำรวจตนเองกันดูว่า คุณก็กำลังกล่าวอ้าวข้อใดอยู่หรือเปล่า ? รายละเอียดดังนี้ 1. “ฉันทำงานหนักเพื่อเงิน” TerraAds คนส่วนใหญ่คิดว่าพวกเขาจะต้อง “ทำงานหนัก” เพื่อให้ได้เงิน และมักมี คำพูดติดปาก เหล่านี้เสมอ ขอบเขตความคิดนี้ทำให้คุณมุ่งการทำงานแบบ ใช้แรงกายแลกเงิน...

หากคุณไม่รู้ว่าอะไรคือสิ่งผิดกฎหมายในการใช้สื่อโซเชียล ก็หมายถึงความเสี่ยงที่อาจจะทำให้ผิดกฎหมายและมีสิทธิติดคุกหัวโตได้เลยทีเดียว

ความรวดเร็วของกระแสสื่อที่เข้าถึงได้ง่ายและรวดเร็ว นั้นหมายความว่าหากเป็นเรื่องที่ดีก็จะส่งผลดีมากในแง่การเผยแพร่ แต่หากเป็นเรื่องที่เป็นผลเสีย ด้านลบ ก็มีโอกาสที่ผิดต่อกฎหมายและสร้างความเสื่อมเสีย จากข่าวหน้าหนังสือพิมพ์ที่มีให้เห็นกันอยู่แทบทุกวัน ก็คือข่าวการทำผิดกฎหมายตาม พ.ร.บ คอมพิวเตอร์ ซึ่งหลายคนอาจจะคิดว่ากฎหมายนี้มีเพียงแต่การโพสข้อความหมิ่นประมาท หรือสร้างความเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นเพียงเท่านั้นหรือไม่ แต่จริงๆแล้วกฎหมายตัวนี้ครอบคลุมแทบทุกอย่างเกี่ยวกับการกระทำผิดบนการใช้สื่อออนไลน์ และหากคุณไม่รู้ว่าอะไรคือสิ่งผิดกฎหมายในการใช้สื่อโซเชียล ก็หมายถึงความเสี่ยงที่อาจจะทำให้ผิดกฎหมายและมีสิทธิติดคุกหัวโตได้เลยทีเดียว สำหรับตัวแม่บทกฎหมายว่า การทำผิดกฎหมายตาม พ.ร.บ คอมพิวเตอร์ ซึ่งมีความละเอียดและค่อนข้างทีจะซับซ้อนมากพอสมควร จึงขอเน้นไปที่สิ่งที่หลายคนมีความเสี่ยงที่จะเผลอทำผิดกฎหมายเอาได้โดยไม่รู้ตัวจากสื่อออนไลน์ที่เล่นกันอยู่ทุกวัน 3 ปัญหาที่พบมากและเสี่ยงต่อการทำผิดกฎหมายทาง Facebook จากข้อมูลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ระบุเอาไว้ว่า มีประชาชนคนไทยไม่น้อยที่ใช้งานสื่อออนไลน์อย่างเฟสบุคโดยปราศจากความรู้ความเข้าใจกฎหมายตาม พ.ร.บ คอมพิวเตอร์  ซึ่งสำหรับประเทศไทยของเราแล้วนั้นหากวัดกันที่จำนวนผู้สมัครใช้เฟสบุคอาจจะมีมากกว่าจำนวนของประชากรไทยเสียด้วยซ้ำ ...

ซัดตร.ทำสำนวน คดี”ครูแพะ”ควรรับโทษม.157

ซัดตร.ทำสำนวน คดี"ครูแพะ"ควรรับโทษม.157 ชี้ตร.ทำสำนวนคดี"แพะครู"เร่งรีบสรุปสำนวนเพื่อทำผลงาน-แถมระบบยุติธรรมเปิดช่องให้ผู้บริสุทธิ์ไปติดคุก จุดผิดพลาดอยู่ที่ตร.ปั้นหลักฐานมาปิดสำนวนคดี เพื่อให้ง่ายต่อการลงโทษจำเลยในศาล ชี้ตร.ทำสำนวนมีสิทธิติดคุกได้ และควรได้รับการลงโทษทางอาญาม.157 เอกสารตัวนี้สำคัญยังไงนะหรือก็คือมีคนกระทำความผิดตัวจริงมารับสารภาพต่อตำรวจและจนท.ของdsi น่าจะหมดข้อสงสัยนะว่าทำไมครูท่านนี้ถึงเป็นแพะตัวจริง"พร้อมกับโพสต์เอกสารคำร้องขอรื้อคดีแพะครูประกอบ สำหรับเอกสารฉบับนี้มีความสำคัญนั่นก็คือมีคนกระทำความผิดตัวจริงมารับสารภาพต่อตำรวจและเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือดีเอสไอ ซึ่งน่าจะหมดข้อสงสัยแล้วว่าทำไมครูท่านนี้ถึงเป็นแพะตัวจริง ตำรวจพลาดอย่างจังเลยเรื่องนี้ มิน่ากระทรวงยุติธรรมถึงเต้นและแตกตื่นกับคดีนี้  แล้วมันสำคัญอย่างไรนั่นก็คือแสดงว่าระบบกล่าวหาเรากำลังมีปัญหา ระบบยุติธรรมยังมีช่องให้ผู้บริสุทธิ์ไปติดคุกโดยเขาต่อสู้คดีแล้ว(แม้จะไม่เต็มที่)มันมองย้อนไปหาตำรวจเลยว่าคุณรีบสรุปสำนวนเอาผลงานใช่ไหม คือตำรวจสำนวนค้างมาก หรือปิดไม่ได้มีผลต่อการประเมินผลงานเหมือนกัน ด้วยความรู้ด้านกฎหมายเลยมองออกว่าจะลงบันทึกคนเบิกความพยานแค่ไหนให้ศาลเชื่อว่าทำผิด รัฐธรรมนูญกำหนดไว้เลยว่าทุกคนต้องเท่าเทียมกัน ส่วนคดีนี้จะเป็นไงต่อตำรวจต้องรับผิดชอบมากกว่านี้ ต้องให้คณะกรรมการกลางระหว่างตำรวจกับบุคคลภายนอกเอาสำนวนที่ตำรวจคนนี้ทำมาดูได้ ส่วนตำรวจคนนี้ยัดข้อหาใครมากกว่านี้หรือไม่ ยิ่งเป็นตำรวจต่างจังหวัดยิ่งต้องเข้มงวดเพราะประชาชนเข้าไม่ถึงสิทธิ ถ้าดูจากสำนวนคำร้องขอพิจารณาคดีใหม่ตนคิดว่ามีโอกาสติดคุกได้ เพราะพยานยืนยันว่าตอนเบิกความพูดอีกอย่างแต่ตำรวจพิมพ์อีกอย่างซึ่งคิดว่าทางตำรวจเองคงจะรอให้เรื่องเงียบตามกระแส อย่างไรก็ตามถ้าพนักงานสอบสวนหรือทนายมาอ่านเอกสารก็น่าจะมองเหมือนกันว่าจุดผิดพลาดอยู่ที่ตำรวจปั้นหลักฐานมาปิดสำนวนคดี เพื่อให้ง่ายต่อการลงโทษจำเลยในศาล...

ไขปม วิธีขันชะเนาะฆ่ารัดคอ สาวทอม แค่ 2 นาทีทำสมองตายได้-ชี้ไม่ใช่คดีแรก

แพทย์ไขปมฆ่ารัดคอด้วยวิธีขันชะเนาะ เพียง 2-4 นาที ทำให้เกิดภาวะสมองตายได้ หากถูกอวัยวะสำคัญ ชี้ฆาตกรรม "สาวทอม" ไม่ใช่คดีแรก ก่อนหน้านี้มีคดีสังหารแบบเดียวกัน กรณีการสืบสวนหาสาเหตุการเสียชีวิตคดีอุ้มฆ่า นางสาวสุภัคสรณ์ พลไธสง สาวทอม ซึ่งเจ้าหน้าที่มุ่งประเด็นเชิงชู้สาวเป็นหลัก และคาดว่าแก๊งอุ้มจับฆาตกรรมด้วยการขันชะเนาะลำคอจนเสียชีวิต ก่อนนำไปสู่การอำพรางศพด้วยการจับโบกปูนฝังดินภายในรีสอร์ทร้าง จ.กาญจนบุรี ทำให้บางคนอาจสงสัยว่าการขันชะเนาะคืออะไร เกี่ยวกับเรื่องนี้ (14 มกราคม 2560) เดลินิวส์ออนไลน์ รายงานว่า เว็บไซต์สุขภาพกับการปฐมพยาบาลได้ให้ข้อมูลนี้ถึงเรื่องนี้ว่า...

รองปลัด ยธ. ชี้ ครูแพะติดคุกฟรี อาจได้เงินเยียวยา 1.6 แสนบาท

รองปลัดกระทรวงยุติธรรม แจง "ครูแพะติดคุกฟรี" เข้าข่ายเป็นเหยื่อของกระบวนการยุติธรรม จะได้รับเงินตาม พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จําเลยในคดีอาญา โดยประมาณจากค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาท วันที่ 13 มกราคม 2560 นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกรณี คุณครูจอมทรัพย์ แสนเมืองโคตร ที่ตกเป็นแพะต้องรับโทษจำคุก 3 ปี 2 เดือน...

คำสั่งไม่ฟ้อง”เจ้าคุณแป๊ะ” กรณี”รถโบราณ”

เหมือนกับเป็นเรื่องเล็กๆ กรณี “อัยการ” มีคำสั่งไม่ฟ้อง “เจ้าคุณแป๊ะ”ในกรณีของการมีส่วนในการครอบครอง”รถ” แต่หากดูจากสภาพ”แวดล้อม”ก็จะต้องตกใจ ตกใจเพราะว่า 1 คดีนี้มีความสัมพันธ์กับ สมเด็จพระมหารัชช มังคลาจารย์(ช่วง วรปัญโญ) 1 รถที่ว่านั้นมิได้เป็นรถอย่างธรรมดา ตรงกันข้าม เป็น “รถโบราณ” แต่ได้ถูกตีความและขยายจนกลายเป็น “รถหรู” 1 สำนวนคดีอยู่ในความรับผิดชอบของ “ดีเอสไอ” พลันที่องค์ประกอบเริ่มจาก “ดีเอสไอ” ประสานเข้าไปยัง”รถหรู” และปลายทางที่ต้องการพาดพิงไปถึง คือ สมเด็จพระมหารัชชมังคลาจารย์(ช่วง วรปัญโญ) ก็เริ่ม “กระสา”...

ผู้ต้องหาตัวจริงคดีครูแพะ ยันตำรวจไม่เคยตามตัว ชี้ต้องรับผิดชอบหลังมีคนโดนจับแทน

ผู้ก่อเหตุชนตัวจริงคดีครูแพะ เปิดเผย รีบลงมาดูศพตามที่พยานบอกตำรวจจริง แต่ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ไม่เคยเรียกตัว ซ้ำเพิ่งรู้มีการจับคนผิด ยืนยันรับผิดชอบทุกอย่าง จากกรณีที่ กระทรวงยุติธรรม ยื่นมือเข้าช่วย นางจอมทรัพย์ อดีตครูโรงเรียนแห่งหนึ่งใน จ.สกลนคร ที่ตกเป็นแพะคดีขับรถชนคนตายเมื่อปี 2548 ต้องติดคุกฟรีไป 1 ปี 6 เดือน ทำให้มีการรื้อฟื้นคดีขึ้นมาใหม่ จนกระทั่งติดตามผู้ต้องหาตัวจริงมาได้นั้น ล่าสุด วันที่ 12 มกราคม 2560...

ดูข่าวและคลิปได้ที่

197,260แฟนคลับชอบ
430ผู้ติดตามติดตาม
61ผู้ติดตามติดตาม

ข่าวโหดโคตรพิสดาร