“ลีน่าจัง”แฉ!! “น้องเบส”ท้า!!”เฟิร์นริชลี่ริช”ถ้าครีมและสบู่”นกอีมู””ออสเตเลีย”ดีจริง!ส่งมาให้ลองใช้

"ลีน่าจัง"แฉ!! "น้องเบส" "ท้า!!"เฟิร์นริชลี่ริช"ถ้าครีมและสบู่"นกอีมู""ออสเตเลีย"ดีจริง!ส่งมาให้ลองใช้

“ลีน่าจัง”แฉ!! “น้องเบส” คู่แข่งแย่งซีน!!ผู้สาวขาเฟี้ยว – ลำไย ไหทองคำ

"ลีน่าจัง"แฉ!! "น้องเบส" คู่แข่งแย่งซีน!!ผู้สาวขาเฟี้ยว - ลำไย ไหทองคำ

“แดกไปด่าไป”!ลีน่าจัง” แดก!”ราดหน้าเกาหลีเผ็ดจี๊ดๆๆๆๆ

"แดกไปด่าไป"!ลีน่าจัง" แดก!"ราดหน้าเกาหลีเผ็ดจี๊ดๆๆๆๆ

ขบวนแรงงาน เสนอสนช.หยุดร่าง พ.ร.บ.การพัฒนากำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ

คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย(คสรท.) และสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) ร่วมยื่นหนังสือถึงประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เรื่องขอให้ยับยั้งร่าง พ.ร.บ.การพัฒนากำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. …. พร้อมเสนอร่างพ.ร.บ.พัฒนารัฐวิสาหกิจแห่งชาติ พ.ศ. …. (ฉบับสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์) ให้พิจารณาแทน นายสาวิทย์ แก้วหวาน ประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงาน(คสรท.) กล่าวว่า คสรท.ซึ่งเป็นองค์กรตัวแทนของพนักงานรัฐวิสาหกิจทั้งประเทศได้ระดมความคิดเห็นมาโดยตลอด รวมถึงจัดเวทีในการวิเคราะห์โดยเชิญ นักกฎหมาย นักวิชาการที่เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจและสังคม เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค ภาคประชาชน ภายหลังที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)ได้ออกคำสั่งที่...

โกงสมบัติชาติไม่จบไม่สิ้นไม่ไว้ใจมันค่ะ คัดค้านมันค่ะต่อไปนี้คัดค้านกันแชร์กันไป

โกงสมบัติชาติไม่จบไม่สิ้นไม่ไว้ใจมันค่ะ คัดค้านมันค่ะ "ร่างพรบ.จัดตั้งบรรษัทวิสาหกิจมีผลอย่างไรต่อประชาชน?" มีผู้อ่านส่งบทความของนายบรรยง พงษ์พานิชตามลิงค์ข้างล่าง ซึ่งอธิบายละเอียดถึงความจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงและปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ และผมเห็นว่ามีข้อมูลที่ดีและเป็นประโยชน์หลายจุด จึงนำมาแจ้งให้ผู้อ่านที่ติดตามการถกแถลงเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติ “การพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ” ที่เสนอโดยรัฐบาล คสช. และกำลังอยู่ในการพิจารณาของ สนช. ในด้านเหตุผลความจำเป็นที่ต้องปรับปรุงการบริหารรัฐวิสาหกิจนั้น เป็นที่ประจักษ์และยอมรับกันทั่วไปอยู่แล้ว ไม่ว่าโดยประชาชนในฐานะผู้ใช้บริการและในฐานะที่คนไทยทุกคนเป็นเจ้าของรัฐวิสาหกิจ และจากที่ผมได้พูดคุยกับสหภาพของรัฐวิสาหกิจและพนักงาน ต่างก็ล้วนเห็นพ้องกับความจำเป็นเรื่องนี้ และไม่มีใครต้องการต่อต้านการปฏิรูป เพราะทุกคนตระหนักว่ารัฐวิสาหกิจที่บริหารงานดีและทรงประสิทธิภาพย่อมเป็นประโยชน์แก่ประชาชนทั้งมวล ผมจึงเห็นด้วยกับข้อมูลในบทความดังกล่าว แต่เห็นด้วยเฉพาะในส่วนที่บรรยายถึงสภาพปัญหาปัจจุบัน และที่บรรยายแสดงถึงความจำเป็นที่จะต้องวางแผนงานด้านการปฏิรูปให้เหมาะสม แต่ในส่วนที่ผมไม่เห็นด้วยนั้น ผมขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่ผู้อ่านเพื่อจะได้พิจารณาเรื่องนี้จากทุกแง่มุม 1. หลักคิดในการปฏิรูป 1.1 ต้องเริ่มต้นก่อนว่า ควรจะปฏิรูปรัฐวิสาหกิจโดยใช้ทิศทางรวม...

รับมือ พ.ร.ก.แรงงานต่างด้าว สไตล์ SME

แรงงานต่างด้าวกลายเป็นองค์ประกอบสำคัญในโครงสร้างและการเติบโตของเศรษฐกิจไทย โดยเฉพาะธุรกิจที่ใช้กำลังแรงงานสูง เช่น รับเหมาก่อสร้าง การให้บริการ การเกษตร และประมง เนื่องจากค่านิยมของคนไทยรุ่นใหม่เลือกทำงานที่ใช้กำลังน้อยกว่า อีกทั้งประเทศไทยเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ทำให้จำนวนแรงงานที่เข้าสู่ตลาดมีน้อยกว่าความต้องการ ประกอบกับค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนผู้ประกอบการไม่สามารถแบกรับต้นทุนได้ จึงจ้างแรงงานต่างด้าวซึ่งมีค่าตอบแทนที่ต่ำกว่า แต่ก็มีแรงงานต่างด้าวจำนวนหนึ่งที่เข้ามาอย่างผิดกฎหมาย ภาครัฐจึงต้องออกพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 (พ.ร.ก.แรงงานต่างด้าว) เพื่อบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น   แต่การบังคับใช้กฎหมายอย่างกะทันหัน ทำให้เกิดความตื่นตระหนกจนแรงงานต่างด้าวจำนวนหนึ่งหนีกลับภูมิลำเนาไป ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการที่ต้องพึ่งพิงแรงงานเหล่านี้แทบจะทันทีเพราะต้องเร่งหาแรงงานมาทดแทน และแรงงานที่เหลืออยู่อาจมีการเรียกร้องค่าจ้างแรงงานที่สูงขึ้นจากการทำงานที่หนักขึ้นเพื่อทดแทนแรงงานที่ขาดหายไป ซึ่งกระทบธุรกิจเป็นจำนวนมาก กระทั่งรัฐบาลต้องผ่อนปรนบางมาตราไปถึง 1 ม.ค. 2561...

 สำหรับการประกาศให้ธนาคารทั้ง 5 แห่ง เป็นธนาคารที่มีนัยต่อความเสี่ยงเชิงระบบ นั้นสื่อถึงอะไร แล้วมีความหมายว่าอย่างไร ลองมาทำความเข้าใจได้ที่ 5 แบงก์ใหญ่ มีความเสี่ยงเชิงระบบ สื่ออะไรถึงเศรษฐกิจไทย

    แบงก์ชาติประกาศ 5 ธนาคาร ได้แก่ กรุงเทพ กรุงไทย ไทยพาณิชย์ กรุงศรีอยุธยา และกสิกรไทย เป็นธนาคารที่มีนัยต่อความเสี่ยงเชิงระบบในประเทศ เผยธนาคารทั้งหมดมีความมั่นคง แต่ประกาศเพื่อเป็นไปตามมาตรฐานสากล เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้มีการแจ้งประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย 2 ฉบับ ฉบับแรก ประกาศแนวทางการระบุและการกำกับดูแลธนาคารพาณิชย์ที่มีนัยต่อความเสี่ยงเชิงระบบในประเทศ และฉบับที่ 2 ประกาศรายชื่อธนาคารพาณิชย์ที่มีนัยต่อความเสี่ยงเชิงระบบในประเทศ ซึ่งประกอบไปด้วย 5 ธนาคารใหญ่...

‘มีชัย’ชี้กม.คดีอาญานักการเมือง บังคับใช้แล้ว ‘ปู’ต้องยื่นอุทธรณ์ด้วยตนเอง ชูกม.ป.ป.ช. ย้ำหมดอนาคตทางการเมืองแล้ว

ศาลฎีกาฯมีคำพิพากษาให้น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกฯ จำคุก 5 ปี ไม่รอลงอาญาในดคีจำนำข้าวว่า เมื่อพ.ร.บ.ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ฉบับใหม่ประกาศใช้วันนี้ การอุทธรณ์ จำเลยต้องมายื่นคำร้องด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ 29 ก.ย.เป็นต้นไป ส่วนการนับอายุความต้องยึดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วย ป.ป.ช. พ.ศ.2542 แก้ไขพ.ศ.2558 มาตรา 71/1 คือการไม่นับอายุความ ดังนั้น หากหนีไปนานแค่ไหน เมื่อกลับเมืองไทยก็ต้องมารับโทษ 5...

ช่องทางดำเนินคดีตร.ช่วยปูหนี

หลังยิ่งลักษณ์ ชินวัตร หลบหนีออกนอกประเทศก่อนศาลจะนัดฟังคำพิพากษาคดีจำนำข้าวที่เธอตกเป็นจำเลยเพียง 2-3 วัน สังคมก็ตั้งคำถามกันมากว่า ปล่อยให้ยิ่งลักษณ์หนีออกไปได้อย่างไร ทั้งที่ทราบกันมาตลอดว่า ฝ่ายความมั่นคงส่งคนติดตามความเคลื่อนไหวของยิ่งลักษณ์ตลอดเวลา จนสังคมเขาสงสัยกันว่า งานนี้คงปล่อยให้ยิ่งลักษณ์หนี เพราะไม่ว่าผลการพิพากษาจะออกมาอย่างไร ฝ่ายที่ได้ประโยชน์ก็คือ พรรคของทักษิณทั้งสิ้น นักวิชาการฝ่ายเสื้อแดงวิเคราะห์ก่อนหน้านั้นว่า ถ้าตัดสินว่ายิ่งลักษณ์ผิด ฝ่ายพรรคของทักษิณจะเอาไปตอกย้ำเรื่องความอยุติธรรมที่ปูพรมเรื่องนี้มาตลอดว่าศาลมีสองมาตรฐานยิ่งจะเรียกความเห็นใจจากมวลชนของพรรคมากขึ้น แต่ถ้าตัดสินว่ายิ่งลักษณ์ไม่ผิดก็จะเป็นการตอกย้ำว่านโยบายที่พรรคของทักษิณทำมานั้นถูกต้องแล้ว การปล่อยให้ยิ่งลักษณ์หนีฝ่ายที่ได้ประโยชน์ก็คือคสช.นั่นเอง แต่ขณะที่สังคมกำลังตั้งคำถามต่อฝ่ายอำนาจรัฐจนกระทั่งสั่นคลอนความเชื่อถือและศรัทธาต่อรัฐบาลและคสช.อย่างรุนแรง อยู่ๆ ก็พบทางออกเพื่อยืนยันว่ารัฐบาลและคสช.ไม่ได้มีส่วนรู้เห็นกับการหนีไปของยิ่งลักษณ์นั่นก็คือ การอ้างถึงวงจรปิดและรถคันหนึ่งซึ่งต่อมาพบว่ามีการเกี่ยวข้องกับตำรวจ 3 ราย แต่เมื่อเอาตำรวจมาสอบสวนแล้วพล.ต.อ.ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล...

เปิดรายละเอียดบัตรคนจน ให้วงเงินเท่าไร ซื้ออะไรได้บ้าง

บัตรคนจน หรือบัตรสวัสดิการผู้มีรายได้น้อย ดีเดย์พร้อมใช้ได้ 1 ตุลาคม 2560 คนที่ลงทะเบียนคนจนไว้จะได้เงินช่วยเหลืออะไรบ้าง มาเช็กรายละเอียดต่าง ๆ กันเลย ถือเป็นข่าวดีของผู้มีรายได้น้อยกว่า 11.67 ล้านคนที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 หรือลงทะเบียนคนจน 2560 เมื่อรัฐบาลเตรียมแจกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือที่รู้จักกันในชื่อ “บัตรคนจน” ให้ผู้ที่ลงทะเบียนได้รับสวัสดิการความช่วยเหลือเบื้องต้นเพื่อลดภาระค่าครองชีพและค่าใช้จ่ายในครัวเรือน โดยรัฐบาลพร้อมทุ่มงบเดือนละ 3,495 ล้านบาท หรือปีละ 41,940...

ดูข่าวและคลิปได้ที่

372,222แฟนคลับชอบ
1,890ผู้ติดตามติดตาม
234ผู้ติดตามติดตาม

ข่าวโหดโคตรพิสดาร