ไอ้เหี้ย ดร.เพียงดิน รักไทย ไอ้อาคม ซิดนีย์ หรือไอ้องอาจ ธนกมลนันท์ ไอ้แก่เจ๊กกบฎ ลืมบุญคุณประเทศ