ไอ้เหี้ย ดร.เพียงดิน รักไทยไอ้ภูผาเสรี สะเร็น สมาน , ไอ้สุรชัย ด่านวัฒนานุสรณ์ , ไอ้อาคม ซิดนีย์