แถลงข่าว ดร.แก้มหอม MOU กัปตันแอนนี่ เพื่อการส่งออกผลิตภัณฑ์สมุนไพรออแกนิคให้กองทัพอเมริกา