“แดกไปด่าไป” เนื้อโกเบย่างน้ำตก”””สูตรลีน่าจัง”อร่อยชิบหาย!แชมปกินจุระดับประเทศ