แดกไปด่าไป “ลีน่า จัง.”แดก!!”เสต็กเนื้อโกเบสวรรค์ชั้น 7” น้ำสลัดผลไม้สมู๊ตตี้USA