แดกไปด่าไป”ผัดไทยกุ้งสด”จานยักษ์”แดกได้เป็น 100 คนแต่”ลีน่าจัง”แดกคนเดียวอย่างกับชูชก