เว็บไซต์โต๊ะน้ำชาข่าว สื่อข่าวสารและสังคมออนไลน์ในประเทศลาว รายงานความคืบหน้าโครงการก่อสร้างเขื่อนผลิกกระแสไฟฟ้า กั้นแม่น้ำโขงที่แขวงไซยะบูลี เป็นแขวงติดกับ จ.น่าน จ.อุตรดิตถ์ จ.พิษณุโลก และ จ.เลย เริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2555 จนถึงขณะนั้นคืบหน้าไปแล้วกว่า 85 เปอร์เซ็นต์ คาดแล้วเสร็จปลายปี 2562 และจะเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าขายให้ประเทศไทย ส่วนกระแสไฟฟ้าอีกจำนวนหนึ่งใช้ภายในประเทศลาว

สำหรับเขื่อนไซยะบูลี รับเหมาก่อสร้างโดยบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ของประเทศไทย ตัวเขื่อนสูง 28.5 เมตร ความกว้างสันเขื่อน 820 เมตร มีประตูระบายน้ำ 7 ช่อง ประตูระบายตะกอน 4 ช่อง มีช่องผ่านสำหรับการเดินเรือ กว้าง 12 เมตร ยาว 700 เมตร รองรับเรือขนส่งสินค้าขนาด 500 ตัน เขื่อนมีกำลังผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 1,285 เมกะวัตต์ รวมมูลค่าการก่อสร้างทั้งหมด 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ