หมอแก้มหอมรับรางวัล แพทย์แผนทางเลือกดีเด่นระดับโลกที่ สหรัฐอเมริกา )