“หมอแก้มหอม”จัดโครงการสะพานบุญ วันที่ 5 ธ..ค. 60 วัดลัฏฐิวัน(วัดพระนอนขอนตาล) *

หมอแก้มหอม  ดร. แก้มหอมภูแก้ว ณ ล้านช้าง สวนแก้ว (หมอแก้มหอม เชียงใหม่)  นางฟ้าของผู้ป่วยโรคมะเร็ง ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายกย่องมากๆ สำหรับคุณหมอคนสวยท่านนี้  ที่มีจิตอาสา มีจิตใจงดงาม ที่ได้จัดตั้งโครงการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งให้กับคนยากจนโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ซึ่งหมอแก้มหอม เป็นแพทย์ทางเลือกสำหรับคนยากไร้    “ เธอมีดีกรีจบด็อกเตอร์ด้านแพทย์จากอเมริกา มีความรู้ความชำนาญด้านสมุนไพร และเป็นคนไทยคนแรกที่ทำให้สมุนไพรไทยได้รับ อย.ของอเมริกาเลยทีเดียว ซึ่งที่ผ่านมา ได้เคยรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งให้หายมาแล้วหลายคน โดยขั้นตอนการรักษา เป็นวิธีการรักษาที่ใช้ทุกศาสตร์ทุกแขนงประกอบกัน เป็นการรักษาด้วยวิธีธรรมชาติ คุณหมอเปิดเผยว่า  การที่เธอกลับมาเมืองไทยครั้งนี้ เธอต้องการกลับมาช่วยเหลือคนจนๆ ที่ป่วยเป็นโรคมะเร็ง ในโครงการ ” จิตอาสาเพื่อมะเร็งยากจน ”  นอกจากนั้นแล้ว ยังมี โครงการที่ช่วยเหลือ พระสงฆ์ที่อาพาธอีกด้วย และอยากจะเชิญชวน

743395

สำหรับประวัติของคุณหมอ เพชร บาวแดง ขอนำมาเล่าพอสังเขป “  ดร. แก้มหอมภูแก้ว ณล้านช้าง สวนแก้ว (หมอแก้มหอม เชียงใหม่)  เกิดวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2515 เป็นบุตรคนเดียว ของพล.ต.ต วิจิตร – แม่พะนาย เวชชศาสตร์ สถานที่เกิด ที่ โรงพยาบาล แมคคอมมิค เชียงใหม่
ประวัติการศึกษา ช่วงประถม – มัธยม โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่
ปวช-ปวส – สถาบันเทคโนโลยี ราชมงคลภาคพายัพ เชียงใหม่
ปริญญาตรี สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ เชียงใหม่
ปริญญาโท สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์การเมือง ,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(เรียนไม่จบ ย้ายไปอย่สหรัฐอเมริกา)
เมื่อเดินทางย้ายถิ่นฐานไปอยู่ประเทศสหรัฐอเมริกาปี 2006
จึงได้เริ่มต้นศึกษาใหม่ทางด้านหมอสมุนไพร สาขาเอก Holistic Cancer Coach
จนได้จบการศึกษาปี 2011 USA
ปริญญาโท สาขา Master Herbalist (BCMH)
Kingdom College of Natural Health,USA
Nutrient consultant (NC)
Holistic health practitioner (HHP)
Alternative medical practitioner(AMP).
Aug 7,2015 Las Vegas ,USA
ล่าสุดเธอได้รับรางวัลแพทย์ทางเลือกและสมุนไพรดีเด่น จากสมาคมแพทย์สมุนไพร 2016 หนังสือแจ้งให้เข้ารับรางวัลที่ นครลาสเวกัส
รัฐเนวาด้า วันที่ 28 สิงหาคม 2016
เป็นประธานผู้ก่อตั้ง ชมรมเพื่อนโรคมะเร็งยากไร้ อนาถา ระยะสุดท้าย ค่าครู 1 บาท
ประธานผู้ก่อตั้ง ชมรมเพื่อนโรคเก๊าท์รักษาฟรี ผู้ป่วยยากไร้ สูงอายุ ค่าครู 1 บาท

743398