“สุนัย””สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล”ประวีณ”ไอ้แก๊งค์ตัวเหี้ย”ทั้งหลายหลอกนายใหญ่เพื่อไปเที่ยวเยอรมัน