วันที่ 11 ม.ค. จากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ สหรัฐอเมริกามอบเงินช่วยเหลือจำนวน 100,000 ดอลลาร์ (3.5 ล้านบาท) เพื่อบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนในพื้นที่ประสบภัย โดยเฟซบุ๊กสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา เผยสารจากนายกลิน ที. เดวีส์ เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยว่า

“ในนามของประชาชนชาวอเมริกัน ผมขอแสดงความเสียใจและเห็นใจเป็นอย่างยิ่งต่อประชาชนชาวไทยที่สูญเสียชีวิตและทรัพย์สินเนื่องจากอุทกภัยในภาคใต้

ฝนที่ตกหนักผิดฤดูกาลในช่วงสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้เกิดน้ำท่วมหนักในกว่า 12 จังหวัดภาคใต้ โดยขณะนี้ ได้มีผู้ประสบภัยกว่าหนึ่งล้านคนและเสียชีวิตแล้วกว่า 20 คน

ความเสียหายจากฝนตกหนักและน้ำท่วมได้ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนเป็นวงกว้าง สหรัฐอเมริกาจึงขอร่วมใจกับประชาชนชาวไทย โดยจะมอบเงินช่วยเหลือจำนวน 100,000 เหรียญสหรัฐ (3.5 ล้านบาท) ผ่านองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศแห่งสหรัฐอเมริกา (USAID) ให้แก่มูลนิธิ Save the Children ในการดำเนินงานบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนในจังหวัดที่ประสบภัย”