“ลีน่าจัง” แฉ!!!!!!!! “กลุ่มอำนาจเก่า”พรรคใหญ่ในประเทศไทย วางระเบิด!!!4จุด