“ลีน่าจัง” บุก Siraikorn clinic นวดสลายไขมันด้วยเครื่อง Venus freeze อีกแล้ววววว!!!