“ลีน่าจัง” ตะลุย “งานฉลองแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์”ปีที่3 จังหวัดลพบุรี”ร้านค้าออกร้านเป็นหมื่นร้าน