“ลีน่าจัง”ตะลุย!!!”เยาวราช”. “ตรุษจีน” กิน”ข้าวหมูแดง”หมูกรอบ””ไข่ดำ”ที่ถนนแปลงนาม”ขายมาแล้ว74ปี