“ลีน่าจัง”ด่ากราด!!หลุด ! โกตี๋ แฉแหลก พวกเดียวกันเอง คลิปยืนยัน วางระเบิดโรงพยาบาล