“ลีน่าจัง”กิน “แฮ่กึ้น”จานยักษ์ “แชมป์กินจุระดับประเทศ”