ลีน่าจัง”กิน “ห่านท่าดินแดง” จานยักษ์ “แชมป์กินจุระดับประเทศ