“ลีน่าจัง”กิน”ราดหน้าเยาวราช” โคตรแพง จานละ110 บาท มีหมู7 ชิ้น