แรงบันดาลใจจากการได้พบเห็นผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ไร้ที่พึ่ง ต้องเสียชีวิตลงอย่างน่าเศร้า ทำให้ รองศาสตราจารย์นายแพทย์กฤษณ์ จาฏามระ ผู้ก่อตั้งและประธานมูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มีแนวคิดในการจัดสร้าง “บ้านพิงพัก (Pink Park Village)” สถานที่ดูแลผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะสุดท้าย โดยเฉพาะผู้ป่วยด้อยโอกาส ขาดแคลนทุนทรัพย์ บนพื้นที่ 121 ไร่ ย่านมีนบุรี กรุงเทพฯ ภายใต้งบประมาณกว่า 500 ล้านบาท

ปัจจุบันโรคมะเร็งเต้านมนับเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของผู้หญิงไทย นับเป็นโรคภัยที่สร้างความหวาดกลัวให้แก่สาวๆ ยุคนี้เป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีฐานะยากจน ขาดแคลนทุนทรัพย์ ไม่สามารถเข้าถึงการรักษาได้อย่างทันท่วงทีและต่อเนื่อง ต้องเผชิญกับความเจ็บปวดทุกข์ทรมานแสนสาหัส

รองศาสตราจารย์นายแพทย์กฤษณ์ จาฏามระ ผู้ก่อตั้งและประธานมูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2550 เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งเต้านมอย่างครบวงจร โดยเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร เปิดเผยว่า โครงการสำคัญที่กำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆ นี้ คือ “บ้านพิงพัก (Pink Park Village)” จุดมุ่งหมายของบ้านพิงพักจะใช้เป็นศูนย์บำบัดและดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมอย่างครบวงจรแห่งแรกในประเทศไทย ประกอบด้วย ที่พักของผู้ป่วยระยะสุดท้าย ผู้ป่วยที่กำลังทำการรักษาแต่ขาดแคลนที่พักอาศัย ศูนย์กิจกรรมในระหว่างวันเพื่อผู้ป่วยและอาสาสมัคร ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ตลอดจนศูนย์วิจัยและวินิจฉัยโรคมะเร็งเต้านม

“แรงบันดาลใจมาจากการที่ผมได้ไปเจอกับผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะสุดท้าย ซึ่งเป็นผู้หญิงที่อาศัยอยู่ในสลัมต้องเสียชีวิตลงเพราะไม่มีเงินไปรักษา เนื่องจากฐานะยากจน นอกจากนี้ ผมยังได้เจอผู้หญิงป่วยเป็นมะเร็งเต้านมเดินทางจากต่างจังหวัดมาหาหมอในกรุงเทพฯ แล้วไม่มีที่พัก ต้องไปนอนอยู่ใต้สะพาน สุดท้ายต้องเสียชีวิตลงอย่างน่าเศร้า กลุ่มเป้าหมายของเราคือ ผู้ป่วยยากจน ไม่มีเงิน ไม่มีญาติพี่น้องดูแล บางคนเดินทางไกลมาจากต่างจังหวัด ไม่มีที่พัก ต้องไปอยู่วัด ใต้สะพาน สถานีรถไฟ บ้านพักพิงไม่ใช่แค่ให้ผู้ป่วยมานอนบนเตียง มีข้าวมียาให้กิน มีหมอมารักษา แต่เราดูแลเขาเหมือนพ่อแม่ญาติพี่น้อง ให้เขาอยู่อย่างสง่างาม มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ซึ่งสมควรจะได้รับการรักษาอย่างดีที่สุดจวบจนลมหายใจสุดท้าย ที่สำคัญที่สุดคือ ฟรี ไม่มีการเก็บเงิน”

แนวคิดการออกแบบมีลักษณะคล้ายหมู่บ้านในสวน เรียบง่าย เป็นธรรมชาติ แวดล้อมด้วยแมกไม้ร่มรื่นเขียวขจี มอบความรู้สึกอบอุ่น สบายกายสบายใจ เหมือนดั่งบ้านแด่ผู้พักพิงทุกคน พื้นที่ 121 ไร่ ย่านมีนบุรี จะประกอบด้วย บ้านพักของผู้ป่วยหลังละประมาณ 4-6 คนสำหรับในส่วนของบ้านพักและสถานดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย (Hospice) และบ้านพักฟื้นผู้ป่วยที่อยู่ระหว่างการรักษา (Convalescence)บางส่วนจะถูกนำมาแบ่งให้ใช้ทำเกษตรกรรม เพื่อนำผลผลิตที่ได้มาบริโภค ที่สำคัญกว่านั้นคือ การสร้างให้เป็นเหมือนชุมชน เพื่อสร้างความกลมกลืนสัมพันธ์ไปกับสังคมบริเวณรอบพื้นที่โครงการ

“ความตั้งใจสูงสุด คือการสร้างศูนย์วิจัยและวินิจฉัยโรคมะเร็งเต้านมที่ทันสมัยเทียบเท่ามาตรฐานสากลและดีที่สุดในภูมิภาค โดยวางพื้นฐานหลักการตามข้อมูลปัจจุบันและแนวโน้มของโรคมะเร็งเต้านมในอนาคตอันใกล้นี้ การวินิจฉัยและการจัดการกับโรคนี้ไม่เพียงแต่จะขึ้นอยู่กับเทคนิคทางการแพทย์เท่านั้น แต่ยังจะขึ้นอยู่กับผลวิจัยทางห้องปฏิบัติการและผลวิเคราะห์โมเลกุลด้วย วิธีการอันทันสมัยเหล่านี้มีราคาสูงและซับซ้อนเป็นอย่างมาก ซึ่งเกินกว่าที่สถาบันใดสถาบันหนึ่งจะสามารถทำได้ ศูนย์นี้จะทำหน้าที่เป็นผู้นำด้านการวินิจฉัยที่ล้ำสมัยซึ่งจะเป็นมาตรฐานสำหรับทั้งภูมิภาค โดยให้ผลที่ทันเหตุการณ์และเที่ยงตรง เราอยากเห็นบ้านพิงพักเป็นสถานที่แห่งความหวังและความเอื้ออาทร เป็นสถานที่ที่เป็นที่พึ่งของผู้หญิงอย่างแท้จริง

งบประมาณค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการก่อสร้างและออกแบบภูมิทัศน์อยู่ที่ประมาณ 500 ล้านบาท ถามว่าความสำคัญของการออกแบบภูมิทัศน์นั้นดีอย่างไรต่อคนไข้ระยะสุดท้าย เราไม่สร้างตึก แต่สร้างสวนแบบสวรรค์ ปลูกต้นไม้เยอะๆ สร้างบ้านในสวน เปิดประตูหน้าต่างมาเจอก็แต่สีเขียวร่มรื่น สบายตาสบายใจ”

รองศาสตราจารย์นายแพทย์กฤษณ์ ตั้งเป้าไว้ว่าจะดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2560 อันเป็นปีเดียวกับวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

หนึ่งในการระดมทุนเงินบริจาคเพื่อนำไปสร้างโครงการบ้านพิงพัก นั่นคือ คอนเสิร์ตการกุศล “Pink Park Charity Concert น้ำเอยน้ำใจ อัสนี-วสันต์ & The Divas”

สุภี พงษ์พานิช ผู้ริเริ่มการจัดคอนเสิร์ตการกุศลครั้งนี้ เปิดเผยที่มาของการจัดคอนเสิร์ตครั้งนี้ว่า เกิดขึ้นจากน้ำใจของทุกๆฝ่าย โดยเฉพาะเหล่าศิลปินนักร้องระดับประเทศที่ครองกระแสนิยมมายาวนานที่มาร่วมอุทิศพลังเสียง เพื่อหารายได้มอบให้แก่บ้านพิงพัก (Pink Park Village) โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ

“คอนเสิร์ตในครั้งนี้เกิดขึ้นได้เพราะ “น้ำใจ”ของทุกๆ ฝ่าย โดยเฉพาะเหล่าศิลปินนักร้องระดับประเทศที่ครองกระแสนิยมมายาวนาน ที่ให้เกียรติมาร่วมอุทิศพลังเสียงเพื่อหารายได้มอบให้แก่ “บ้านพิงพัก (Pink Park Village)” โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ เลย ซึ่งมูลนิธิฯต้องขอขอบคุณแทนผู้ป่วยทุกคนที่กำลังจะได้รับความเอื้อเฟื้อในครั้งนี้ ในขณะที่ทุกๆ คนในสังคมไทย ก็มีส่วนช่วยให้โครงการสำเร็จได้ด้วยการซื้อบัตรเข้าชมคอนเสิร์ตการกุศล “Pink Park Charity Concert น้ำเอยน้ำใจ อัสนี-วสันต์ & The Divas” เพื่อมอบโอกาสการเข้าถึงบริการทางการแพทย์และการแต่งแต้มสีสันของชีวิตในช่วงวาระสุดท้ายให้งดงามและน่าจดจำตลอดไป

ศิลปินทุกคนตั้งใจที่จะมอบความพิเศษมากมายตลอด 3 ชั่วโมงเต็ม เพื่อให้ผู้ชมได้ความประทับใจไปอย่างเต็มอิ่ม อาทิ การรวมพลังเสียงของ 2 Divas ระดับเทพ “เจนนิเฟอร์ คิ้ม และ รัดเกล้า อามระดิษ” กับบทเพลงยอดนิยมในแบบที่แตกต่างเพื่อหยุดทุกสายตาไว้เป็นหนึ่งเดียว และครั้งแรกกับการ Featuring ระหว่างอัสนี-วสันต์ และ ใหม่ เจริญปุระ กับเพลงในสไตล์จิ๊กโก๋อกหักมาบวกกับแนวร็อกเกอร์สาวแกร่ง อาทิ เพลงได้อย่างเสียอย่าง แพ้ใจ และปิดท้ายด้วยความมันส์ในเพลงสุดฤทธิ์สุดเดช ซึ่งเชื่อว่าไม่ได้หาชมกันง่ายๆ แน่นอน”

คอนเสิร์ตการกุศล “Pink Park Charity Concert น้ำเอยน้ำใจ อัสนี-วสันต์ & The Divas” จะจัดขึ้นในวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 19.00 น. ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ บัตรราคา 1,500, 2,000, 2,500, 3,000, 3,500, 4,000, 4,500 และ 5,000 บาท เปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ Thai Ticket Major โทร.02-2623456 หรือ www.thaiticketmajor.com/concert ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถชมรายละเอียดโครงการบ้านพิงพักเพิ่มเติมได้ที่ www.pinkpark.org