การประทับตรากระทรวง DE หรือ กระทรวงดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ต่อบทคอมเมนต์เรื่อง Richard Mille ในบางเวบเพจ

ได้รับการยกเลิกอย่างรวดเร็ว

ผลก็คือ การเคลื่อนไหวอันพาดพิงไปยัง Richard Mille สามารถดำเนินไปอย่างเป็นปกติ

น่ายินดีที่ DE สรุปได้อย่างรวดเร็ว ฉับพลัน

อาจเป็นเพราะเจ้าของนาฬิกาแบรนด์หรูระดับโลกมีความ

พร้อมอย่างเต็มเปี่ยมที่จะเผชิญกับปัญหา

เปิดบ้านให้ ป.ป.ช.เข้าตรวจสอบ

จึงมีความจำเป็นที่ กระทรวงดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจักต้องถอยกลับที่ตั้ง

ไม่ควรอ้าขา ผวาปีก เกินงาม

 

แม้ว่ากระทรวงดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสามารถ”บล็อก”ได้ในบางเวบเพจ บางบทรายงาน

แต่ถามว่า”บล็อก”ได้หมดหรือไม่

คำตอบที่เห็นก็คือ แม้จะสามารถ”บล็อก”เวบเพจนั้นได้แต่ก็สามารถเล็ดลอดออกทาง “เฟซบุ๊ค”

เนื้อหายิ่งมากด้วยสีสัน วิลิศมาหรา

เพราะว่ารายละเอียดการแจ้งบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินก็มิได้ เป็นความลับอะไรเลย

เวบเพจของ ป.ป.ช.ก็มีให้”ตรวจสอบ” เปรียบเทียบ

ยิ่งเวบเพจที่มีรากฐานกองบัญชาการอยู่”ต่างประเทศ”ยิ่งเอื้อมไปไม่ถึง

“ออนไลน์” คือ แนว”รุก”ใหม่

จากนี้จึงเห็นได้ว่า กรณีนาฬิกาแบรนด์หรู Richard Mille ได้ จุดติดแล้วในทางเป็นจริง

รั้งไม่หยุด ฉุดไม่อยู่

ประเด็นอยู่ที่ว่าจะ”ตั้งรับ”อย่างไร

ไม่เพียงแต่เจ้าของนาฬิกาเท่านั้น หากแม้กระทั่ง ป.ป.ช.เองก็ต้องมีการตระเตรียม

มิเช่นนั้นอาจกลายเป็นลูกระนาดได้