เปิดคำสั่ง ปลัดมท. ถึงผู้ว่าฯ 77 จังหวัด ขอ “สถานบริการ” ร่วมมือ งด/ลดกิจกรรมบันเทิง “แสดงดนตรี-เต้นรำ” ตลอดเดือน ต.ค.นี้ ช่วงงานพระราชพิธีสำคัญ โดยคำนึงถึงความรู้สึกของประชาชน ย้ำ!การจัดกิจกรรมงานรื่นเริงต่างๆ ขอให้ชะลอไว้ก่อน สำหรับกรณีเตรียมการไว้ก่อนแล้ว เช่น“งานมงคลสมรส” สามารถจัดได้ตามปกติ แต่ขอให้จัดในสถานที่ปิด

มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย ว่า เมื่อช่วงบ่าย นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เชิญผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ ร่วมประชุมหารือระหว่าง ศูนย์อำนวยการและประสานงานการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ในส่วนภูมิภาคขอกระทรวงมหาดไทยดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2560 เพื่อรับทราบความคืบหน้าโครงการจิตอาสาระดับจังหวัด รูปแบบป้ายประชาสัมพันธ์เชิญประชาชนร่วมถวายดอกไม้จันทน์ และกรอบการดำเนินการ 24 วัน ก่อนวันพระราชพิธีฯ

นายฉัตรชัย ยังได้ส่งหนังสือด่วนที่สุด ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อแจ้งแนวทางของสถานบริการในช่วงพระราชพิธีสำคัญไปยังทุกจังหวัด มีใจความว่า ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลน.)ได้แจ้งการดำเนินการเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตามที่คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 26 ก.ย. ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับแนวทางการปฏิบัติของสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ ในช่วงเดือน ต.ค. 2560 ซึ่งจะมีการจัดงานพระราชพิธีฯ

ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้แจ้งให้ทุกจังหวัดดำเนินการขอความร่วมมือผู้ประกอบการสถานบริการ ตาม พ.ร.บ.สถานบริการ พ.ศ.2509 และสถานประกอบการ ที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ งดหรือลดกิจกรรมบันเทิง เช่น การแสดงดนตรี หรือการเต้นรำ ในช่วงเดือนต.ค.60 ตามช่วงเวลา และรูปแบบที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงความรู้สึกของประชาชน และสำหรับกรณีการจัดกิจกรรมงานรื่นเริงต่างๆ ขอให้ชะลอไว้ก่อน

สำหรับการจัดงานหรือกิจกรรมที่ได้มีการเตรียมการไว้ก่อนแล้ว เช่น งานมงคลสมรส ยังสามารถจัดได้ตามปกติ โดยขอให้จัดในสถานที่ปิด .