ดร.รังสรรค์ แสงสุข อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง เสียชีวิตแล้วด้วยโรคมะเร็งปอด สิริอายุ 73 ปี ครอบครัวจะตั้งศพบำเพ็ญกุศลที่วัดนวลจันทร์

วานนี้ (5 ธ.ค.) เมื่อเวลา 20.05 น. ดร.รังสรรค์ แสงสุข อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง เสียชีวิตแล้วจากโรคมะเร็งปอด ที่โรงพยาบาลกรุงเทพ สิริอายุ 73 ปี ทางครอบครัวจะตั้งศพบำเพ็ญกุศลที่วัดนวลจันทร์ ศาลา 1 และจะมีพิธีรดน้ำศพในวันนี้ (6 ธ.ค.) เวลา 16.00 น.

ดร.รังสรรค์ แสงสุข เกิดเมื่อวันที่ 1 เม.ย. 2487 ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นบุตรคนที่ 2 ในจำนวนพี่น้อง 5 คน มีภรรยาชื่อ รศ.ดร.นวลละออ แสงสุข มีบุตร-ธิดา 5 คน

การศึกษา จบปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อบรมและดูงานการบริหารมหาวิทยาลัยการใช้กฎหมาย การจัดการหลักสูตร ากสหรัฐฯ และแคนาดา จบปริญญาโท ด้านการบริหาร จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือนิด้า

ประวัติการทำงานของ ดร.รังสรรค์ เคยดำรงค์ตำแหน่งสำคัญ อาทิ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ชิกวุฒิสภา สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ที่ปรึกษาประธานวุฒิสภาฝ่ายกฎหมาย รัฐสภา และอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง และได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก มหาวชิรมงกุฎ เหรียญจักรพรรดิมาลา ประถมาภรณ์ช้างเผือก และประถมาภรณ์มงกุฎไทย