กราบขอบพระคุณ”โฮมโปร”ที่ ติดชักโครกให้”ลีน่าจัง”ผู้จัดการ”ฝ่ายสุขภัณฑ์”คุณวิชิต”